ttnews-image-24693-34267-1418622258

Sharing green lifestyle

Young Vietnamese keen on adopting, sharing green lifestyle December 15, 2014, 14:16 GMT+7 A number of young Vietnamese joined a green tour on Saturday to Dong Nai Province, which neighbors Ho Chi Minh City, as one of GetGreen Vietnam’s activities to promote a green lifestyle and sustainable consumption. The group went to Kingfisher Nest Tourism […]

XORzmtnH

Khi đam mê lên tiếng

This article is in Vietnamese. You may use Google translate to read it.   Khi đam mê lên tiếng 21/07/2012 10:35 GMT+7  – Có hai người trẻ tuổi đã quyết định từ bỏ một công việc vững chắc để ngoặt sang một con đường mới mẻ. Bùi Việt Hà (bìa phải) và các đồng đội […]