XORzmtnH

Khi đam mê lên tiếng

This article is in Vietnamese. You may use Google translate to read it.   Khi đam mê lên tiếng 21/07/2012 10:35 GMT+7  – Có hai người trẻ tuổi đã quyết định từ bỏ một công việc vững chắc để ngoặt sang một con đường mới mẻ. Bùi Việt Hà (bìa phải) và các đồng đội […]